AnnJo Konsulteri ABVision och verklighet
AnnJo konsulteri AB
Tjänster
Uppdrag
Kontakt
Om AnnJo Konsulteri AB
AnnJo konsulteri AB
AnnJo Konsulteri erbjuder stöd i strategiska frågor som rör människans kunskapande, lärande och läsande.

Våra möjligheter att interagera och kommunicera med varandra förändras på många sätt. Likaså våra sätt att läsa, lära och söka information. Vi relaterar till många fler än enbart familj, vänner och kollegor. Den som vill kan sprida sina tankar till människor i hela världen.

Det här är en verklighet även för organisationer och företag. Kontaktytorna mot användare och kunder blir fler och många förväntar sig få sina unika behov tillgodosedda. Olika verksamhetsområden överlappar varandra och det blir allt viktigare att framhålla sin genuinitet, samtidigt som utbud och tjänster ska  tilltala många.

Verksamheter med förankring i 1900-talets föreställningar om folkbildning, bildning och utbildning behöver ompröva såväl innehåll som utförande och organisation. Tjänster och service, kompetenser och arbetsmetoder, styrning och ledning behöver anpassas till en multikommunikativ omvärld.

AnnJo Konsulteri
 kan bidra till att skapa samband mellan vision och verklighet, mellan det som är vår samtid och det som kan bli vår framtid.

AnnJo konsulteri ABTjänsterUppdragKontaktOm AnnJo Konsulteri AB